Kredyty studenckie to rozwiązanie dla tych, którzy chcą studiować, ale nie mają ku temu odpowiednich warunków finansowych. Oferowany na bardzo korzystnych warunkach, z odsetkami częściowo refundowanymi przez budżet państwowy, kredyt studencki stwarza dogodne warunki do nauki bez martwienia się o pieniądze. Zwłaszcza, gdy wymarzony kierunek jest prowadzony w innym mieście lub prowadzony na uczelni prywatnej czy w trybie zaocznym. Uzyskanie kredytu studenckiego wiąże się jednak ze spełnieniem określonych warunków, w tym wymagań dotyczących średniego miesięcznego dochodu w rodzinie.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

O ten rodzaj finansowego wsparcia mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli naukę przed 25. rokiem życia. W zasadzie udziela się go osobom studiującym na każdym kierunku, uczelni oraz na studiach każdego trybu i stopnia, w tym również doktoranckich.

Formalności, warunki i dokumenty

Z założenia kredyt studencki jest przeznaczony dla studentów wywodzących się z niezbyt zamożnych rodzin. Dlatego najważniejszym warunkiem jego przyznania jest średni dochód na osobę w danej rodzinie. Na przestrzeni lat wysokość tej kwoty się zmieniała – na rok akademicki 2017/2018 maksymalny miesięczny dochód w rodzinie studenta ubiegającego się o kredyt nie powinien przekraczać 2500 złotych.

Kolejny ważny element to wystawienie poręczenia od osoby, która w razie niemożności płacenia rat przez studenta, zajmie się spłatą kredytu. Zazwyczaj są to rodzice, jednak jeśli z pewnych warunków nie mogą oni lub nie chcą wystawić takiego poręczenia, to student może otrzymać je z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tutaj też są pewne zastrzeżenie – Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi zaświadczenie na pełną kwotę kredytu w przypadku, gdy rodzice studenta zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej lub gdy pochodzi on z rodziny, w której dochód nie przekracza 600 złotych na jedną osobę. Natomiast jeśli dochód wyniesie więcej niż 1000 złotych to poręczenie obejmie 70% wartości całego kredytu.

Wniosek o przyznanie kredytu należy skierować do odpowiedniego banku wraz z zaświadczeniem o byciu studentem, potwierdzeniem wysokości dochodów oraz poręczeniami. Na stronie wybranego banku należy dokładnie zaznajomić się z wymaganymi wzorami wymaganych dokumentów. Czas na ich złożenie – do końca października każdego roku. W dodatku na przełomie dwóch semestrów student musi okazać bankowi ważną legitymację studencką. Ma na to czas do 31 marca lub do 31 października. Kredyt przestaje być wypłacany, jeżeli student nie zda semestru.

Jaką kwotę można otrzymać w ramach kredytu studenckiego?

Kredyt studencki jest przyznawany na okres maksymalnie sześciu lat. W standardowej wersji przez dziesięć miesięcy w roku student otrzymuje 600 złotych miesięcznie, co daje razem 6000 złotych rocznie. Istnieje także możliwość ubiegania się o kwotę 400, 800 lub 1000 złotych. Wysokość comiesięcznej transzy może zostać zmieniona na wniosek nawet u studenta, który taki kredyt już zaciągnął.

Przez cały okres otrzymywania kredytu student nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z odsetkami. Dla obsługi kredytu studenckiego niezbędne jest posiadanie konta bankowego. Za jego prowadzenie banki naliczają niewielkie opłaty, które w najbardziej optymistycznej wersji wynoszą zaledwie 1% wartości jednej transzy. Jeżeli poręczycielem naszego kredytu jest BGK to dodatkowym comiesięcznym wydatkiem będzie prowizja na rzecz tej instytucji w wysokości 1,5 %.

Spłata kredytu studenckiego

Rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego ma miejsce po dwóch latach od zakończenia studiów. Niedostarczenie do banku ważnej legitymacji jest uznawane za zerwanie umowy kredytowej i spłata poszczególnych rat odbywa się już od następnego miesiąca. Wraz ze spłatą kredytu rozpoczyna się spłacanie odsetek. Ilość rat wynosi dwukrotną liczbę wypłaconych transz.

Przykładowo, dla studenta pobierającego kredyt przez dwa lata, czyli w sumie 20 miesięcy, spłata zostanie rozłożona na 40 rat. Kredyt studencki to jedna z najbardziej korzystnych form pożyczania pieniędzy – jego oprocentowanie wynosi zaledwie 1,75 %. W dodatku osoba, która znajdzie się w 5% najlepszych absolwentów danego rocznika, może liczyć na umorzenie 20% wysokości kredytu. To dobra wiadomość dla prymusów, a także ciekawy sposób na zmotywowanie się do nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *